Implementering av organisasjonsendringer i helsesektoren – hvorfor det ofte går galt

bookmark

NOS-café

tirsdag 25. mars 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap

Inngang: Gratis

Hovedinnledning ved Vilde Hoff Bernstrøm: Implementering av organisasjonsendringer i helsesektoren – hvorfor det ofte går galt
Fra praksisfeltet ved Joy Buikema Fjærtoft: Erfaringer fra fusjonsprosessen ved Oslo Universitetssykehus

Vilde Hoff Bernstrøm arbeider som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og har nylig disputert med doktorgraden «Organizational Changes and Sickness Absence in Norwegian Hospitals» ved Universitetet i Oslo. Hun er også tidligere redaktør, nå redaksjonsmedlem, i NOS’ eget tidsskrift Scandinavian Journal of Organizational Psychology (www.sjop.no). Du kan lese en spennende og lettlest artikkel Vilde har skrevet om organisasjonsendringer i helsesektoren i siste nummer av SJOP: En forfriskende endring.

Joy Buikema Fjærtoft er psykolog/organisasjonskonsulent og har jobbet på Oslo universitetssykehus i Arbeidsmiljøavdelingen gjennom hele fusjonsprosessen (2009- d.d.). Hun driver også eget firma Psychology at Work.

Hver café starter med et faglig innlegg. Deretter er det satt av rikelig med tid til diskusjoner i smågrupper og i plenum. NOS-café er ment å være en uformell arena for faglige diskusjoner, utveksling av bransjeerfaringer, samt et sted hvor man kan møte gamle og nye venner som arbeider med organisasjonspsykologi.

Ta med kollegaer, medstudenter og venner til en hyggelig kveld med oss!