Asia for dummiesIll.: Wikimedia Commons

India for dummies

bookmark

Lørdagsforedrag ved Guro Warhuus Samuelsen

lørdag 2. desember 2017, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert onsdag 11. juli 2018, kl. 13:31

13:31

Guro Warhuus Samuelsen er doktorgrads-stipendiat ved Universitetet i Oslo. Hun gir deg i denne podkasten India for dummies. Foredraget ble holdt på Litteraturhuset 2. desember 2017.

Våre forestillinger om India er i stor grad formet av medienes forenklede framstillinger – av slum og fattigdom, hellige kuer, spirituelle yogasentre og bestialske voldtekter. Men har vi kunnskapen til å forstå Indias globale ambisjoner i dag, og hvordan landet agerer som asiatisk stormakt i omstridte grensekonflikter med Pakistan og Kina?

Hvordan tenker atommakten India om seg selv, og hva snakker vi egentlig om når vi snakker om verdens største demokrati? Hva er sammenhengen mellom fenomener som hindunasjonalisme og kastesamfunn, og hvordan utvikler India seg med tanke på økonomisk vekst og sosial mobilitet?

Guro Warhuus Samuelsen er doktorgrads-stipendiat ved Universitetet i Oslo og konsentrerer seg blant annet om postkoloniale demokratier, indisk lokalpolitikk, kjønn og makt. Hun holder det siste av fire lørdagsforedrag i Litteraturhusets serie om asiatiske stormakter for dummies.

Lørdagsforedragene er en del av Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, og er støttet av DNB.