Informasjonsmøte og debatt om den videre utviklingen av Hæren og Heimevernet

bookmark

Landmaksutredningen

mandag 3. april 2017, kl. 17:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Forsvarsdepartementet

Inngang: Gratis

Dagens landstyrker er ikke optimalt tilpasset et nytt trusselbilde. Regjeringen har iverksatt en landmaktutredning for å gjennomgå landmaktens størrelse, organisering og utrustning i en felles operativ ramme. Dette er påkrevet for å kunne oppnå den reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet og
utholdenhet som kreves i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Stortinget har bedt regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med resultatet av utredningen i statsbudsjettet for 2018. For å informere om dette arbeidet har vi arrangert informasjonsmøter på Elverum og på Bardufoss.

Denne gangen inviterer vi til informasjonsmøte og paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo. Utredningsleder brigader Aril Brandvik presenterer status i landmaktutredningen, så belyses forskjellige perspektiver på utredningsarbeidet i en paneldebatt. Deretter åpnes det for spørsmål fra salen for å diskutere fremtidens landmakt.

• Brigader Aril Brandvik: Informasjon om landmaktutredningen

• Generalmajor Odin Johannessen, sjef Hæren: Et militært perspektiv på landmaktutredningen

• Professor Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole: Forsvarspolitiske perspektiver

• Seniorforsker Nina Græger, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI): Kontinuitet og endring i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk

• Leder for VGs kommentaravdeling, Frithjof Jacobsen: Er Forsvaret blitt så viktig at det ikke lenger kan overlates til generalene? Norsk forsvarsdebatt som interessekamp, personstrid og politisk fenomen

Oberst Eystein Kvarving er moderator på informasjonsmøtet.

Landmaktutredningen har et eget område på forsvarets nettsider hvor prosessen kan følges: https://forsvaret.no/landmakt