Informasjonsmøte om EØS-midlene og NGO-fondene

bookmark

onsdag 24. oktober 2012, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Den Norske Helsingforskomité

Inngang: Gratis

Den norske Helsingforskomité inviterer norske organisasjoner og andre relevante aktører til informasjonsmøte om EØS-midlene 2009-2014 og støtte til sivilt samfunn i mottakerlandene.

Det er besluttet at minimum 10 prosent av EØS-midlene skal gå til det sivile samfunn i de 15 mottakerlandene (Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Romania, Bulgaria, Hellas, Spania, Portugal, Kypros og Malta).

En hovedmålsetting for EØS-midlene er å styrke kontakten og samarbeidet mellom mottakerlandene Norge.

Det vil bli lagt spesiell vekt på hvilke muligheter EØS-midlene gir for norske organisasjoner.

Ytterligere informasjon om EØS-midlene finnes på: www.eeagrants.org eller http://www.ngonorway.org/

Påmelding skjer til Helsingforskomiteen ved Lillian Solheim: solheim@nhc.no innen 22. oktober.