Ingen adgang til riket!

bookmark

Religionsfrihet og intoleranse

onsdag 10. september 2014, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo i samarbeid med Det mosaiske trossamfunn og Den katolske kirke

Inngang: Gratis

Grunnlovens §2 nektet jøder og munkeordener adgang til riket. Hvordan preger denne arven vårt samfunn i 2014? Er Norge fortsatt fiendtlig innstilt mot ulike religiøse uttrykk og skikker? Har vi en offentlighet preget av angst og intoleranse overfor religiøst mangfold? Debatten ledes av Aslak Bonde.