Ingen må få vite. En varsler forteller

bookmark

Boklansering ved Rafat Mehraz

torsdag 22. august 2013, kl. 16:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Z-forlag

Inngang: Gratis

Mehraz Rafat vil presentere boken og et panel vil kommentere boken og de forhold boken tar opp.  Panelet vil bestå av professor Nina Witoszek, redaktør av Development Today Bjørn Amland og samfunnsøkonom Stein Hansen.

Dette handler boken om:
Stortinget etablerer i 1997 Norfund, som skal bidra til utvikling i u-land gjennom investeringer i privat sektor. Virksomheten går strålende – i alle fall blir det rapportert i regnskapet og til offentligheten. En erfaren medarbeider i fondet varsler etter noen år om at tilstanden dessverre ikke er så lys som rapportert. Tap på mange hundre millioner kroner er holdt skjult, det sitter folk fengslet, penger kanaliseres via skatteparadiser, infor¬masjon tilbakeholdes systematisk fra styre og grove organisatoriske represalier iverksettes mot dem som motsetter seg misbruket. Saken lekker til Dagens Næringsliv og utløser en omfattende politisk oppvask. Det sitter en rekke samfunnstopper i Norfund-styret. Nettverket har forgreninger til de fleste partier og kretsen rundt statsministeren. De får det travelt med å tildekke fakta og kvitte seg med varsleren. Fortielse, løgn, kameraderi og ulovlige represalier er virkemidlene. De lykkes nesten.