Inn i katastrofelandskapetUtsnitt fra bokforside, Abstrakt forlag.

Inn i katastrofelandskapet

bookmark

Erfaringer fra Basal eksponeringsterapi (BET)

tirsdag 11. februar 2020, kl. 17:00 til kl. 20:00

Sal: Skram

Arrangør: Abstrakt forlag, Vestre Viken HF og PiO Pårørendesenteret i Oslo

Inngang: Gratis

Basal eksponeringsterapi (BET) er utviklet for å hjelpe mennesker med omfattende og invalidiserende psykiske helseutfordringer. BET inviterer og utfordrer pasientene til å møte skremmende tanker og følelser med aksept i stedet for at man forsøker å dempe eller flykte fra sine indre opplevelser. Med dette snur BET opp ned på konvensjonelle forestillinger om hva psykiske lidelser er og hvordan psykiske helseutfordringer kan behandles.

Den fokuserte og intensive døgnbehandlingen ved BET-Seksjonen i Vestre Viken HF gir pasientene mulighet til å være aktive aktører i egen behandling og til selv å ta styringen i prosessen fram mot autonomi og et verdig liv. Dette er både i tråd med samfunnets overordnede, humanistiske verdier, og bidrar til å realisere helsepolitiske føringer og målsettinger for det psykiske helsevernet.

Inn i katastrofelandskapet forteller om BET som behandlingsmodell. Boka presenterer også erfaringene til fire tidligere pasienter og en pårørende som etter mange år i psykisk helsevern omsider opplevde å få hjelp.

Detaljert program:
17.00 -17.10       Velkommen v/Einar Plyhn, forlagssjef Abstrakt forlag
17.10 -17.20       Noen innledende ord v/ Kirsten Hørthe, klinikksjef PHR Vestre Viken HF
17.25 -17.50       Fra symptomreduksjon til autonomi. En kort innføring i BET v/ Didrik Heggdal
17.55 -18.20       Relasjon og holdning i BET v/ Kristoffer Ludvigsen
18.25 -18.50       Hvordan bidrar BET til å realisere helsepolitiske føringer? v/ Jan Hammer

18.50 – 19.10     Pause

19.10 – 19.25     En refleksjon v/ Victoria Ibabao Edwards, IPS-metodeveileder ved NAV Modum, har selv pasienterfaring fra psykisk helsevern
19.25 – 19.40     En refleksjon v/ Tormod Stangeland, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, leder av ambulant akutt team for barn og unge ved Akershus universitetssykehus HF
19.40 – 20.00     Spørsmål fra salen