Innføring i klimasøksmål

bookmark

ved Human-Etisk Forbund

onsdag 25. oktober 2017, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

Inngang: Gratis

14. november går Klimasøksmål Arktis i Oslo tingrett. Saksøkerne hevder at åpning av nye oljefelter strider mot grunnlovens §112, som handler om borgernes rett til et trygt og mangfoldig miljø.

For å forklare søksmålet har vi med oss to av saksøkerne, Greenpeace og Natur og Ungdom. I tillegg skal vi høre jurist med spesialisering i menneskerettigheter og klimarett, Marius Gulbranson Nordby om prøvingsretten, som regjeringsadvokaten ser ut til å lene seg på i sitt forsvar.

§112 Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene.