Innovasjon i offentlig sektor

bookmark

Åpent møte

onsdag 30. november 2011, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Åpent møte i Forum for forskning og forvaltning – en møteplass mellom forskere og saksbehandlere i departement og direktorater. Hva skal til for å skape fornyelse i stat, kommuner og offentlige etater? Kan vi lære av næringslivet når det gjelder å utvikle bedre
tjenester for borgerne?