Innspillsmøte om digital kompetanse

Innspillsmøte om digital kompetanse

bookmark

onsdag 14. juni 2023, kl. 09:00 til kl. 12:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Medietilsynet

Inngang: Gratis påmelding

Medietilsynet har ansvar for å lede arbeidet med handlingsplan som følger opp Rett på nett, strategi for trygg digital oppvekst, fra 2021. Målet med handlingsplanen er bedre koordinering av det offentliges innsats rettet mot barn og unges digitale liv – og å avdekke områder der tiltak eller kunnskap mangler

14. juni inviterer Medietilsynet til innspillsmøte om digital kompetanse. I dette møtet søker vi innspill på utfordringer rundt digital kompetanse hos barn og unge, profesjonelle voksne som arbeider med barn og foreldre/omsorgspersoner:

Barn og medier 2022 viser at fra fylte 13 år er nesten alle norske barn brukere av sosiale medier. Ungdata-rapport 2022 viser at 74% av norske barn har mer enn tre timer skjermtid utenom skolen. Store og viktige deler av barn og unges liv foregår på digitale flater. Har profesjonelle voksne som arbeider med barn og unge tatt inn over seg denne virkeligheten i tilstrekkelig grad? Er kunnskap om barns digitale hverdagsliv en stor nok del av grunnutdanningene til lærere, barnevernspedagoger, politi og helsesykepleiere? Hvordan håndteres opplæring til digital kompetanse i norsk skole? På hvilken måte kan offentlige tjenester lykkes i å kommunisere effektivt med norske foreldre rundt utfordringer og muligheter barn og unge møter på nett?

Møtet vil finne sted på Litteraturhuset i Berner-salen fra kl. 09:00-12:00 med lett servering og lunsj.  

Frist for påmelding er 11. juni. Dersom du vil melde deg på eller har spørsmål, kan du kontakte beate.vaje@medietilsynet.no