Innvandrere og valgdeltakelse – et mangfold av demokratiske kulturer

bookmark

Europacafe

tirsdag 25. august 2015, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Europabevegelsen og Europeisk Ungdom

Inngang: Gratis

Innvandrere kommer fra et mangfold av ulike land og det er vanskelig å anse innvandrere som en enkelt gruppe i Norge.

Velkommen til debatt om innvandrer og valgdeltagelse på Litteraturhuset tirsdag, 25 august kl 1800-1930

Mangfoldet av innvandrere gir seg uttrykk i kulturelle forskjeller både i sine egne hjemland og i Norge. Det er heller ikke like lett for alle å overføre sitt hjemlands politiske system, kultur og partilandskap til Norge, og følgelig kan også dette få konsekvenser for hvordan ulike grupper engasjerer seg i det norske samfunnet, blant gjennom valg.

Hvordan er stemmer de forskjellige innvandrerne i Norge? Hvor store forskjeller er det i de demokratiske kulturene i Europa?

Øyvind Kleven presenterer tallenes tale fra SSBs valgstatistikk.

Til debatt stiller:
Gülay Kutal – SV-politiker i Oslo og opprinnelig fra Tyrkia
Rebekka Borsch – Venstre-politiker i Buskerud og opprinnelig fra Tyskland
Aga Sadlowska – Høyre-politiker i Oslo og opprinnelig fra Polen

Debatten ledes av Jan Erik Grindheim, leder i Europabevegelsen.

Møtet blir selvfølgelig streamet her 

 

Europacafé er en arena for kritisk refleksjon og åpen debatt om europeiske spørsmål. Europacafé er et samarbeid mellom Europabevegelsen og Europeisk Ungdom og arrangeres siste tirsdag hver måned på Litteraturhuset i Oslo. Velkommen!