Integral bærekraft

bookmark

Foredrag med Arild Ydersbond

torsdag 30. oktober 2014, kl. 18:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Integralt Forum

Inngang: Billett

Det er i dag bred politisk enighet om at bærekraftig utvikling er både viktig og ønskelig. På tross av dette lar det bærekraftige samfunnet vente på seg. Hvor dyp og helhetlig er egentlig forståelsen vår av bærekraft, og hvilke eksempler finnes på bærekraftige løsninger i verden i dag? Kveldens foredrag vil undersøke hva som er de største utfordringene sivilisasjonen vår står overfor i dag, og utforske mulighetene for bærekraftig design av økosystemer, samfunn og individer. Foredraget vil presentere eksempler på integrert landbruk og hagebruk, teknologi, kretsløpsløsninger, og hvilken rolle inkluderende samfunnsinstitusjoner og enkeltmennesker spiller. Kvelden vil utforske hvordan integral teori kan gi oss nye perspektiver på både problemer og løsninger, og fremme en høyere bevissthet i samfunnsdebatten. Foredraget vil etterfølges av praktiske øvelser og rom for refleksjon.

Velkommen.