Integral Coaching

bookmark

Integralt forum

mandag 15. april 2013, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Integralt Forum

Inngang: Billett

På denne kvelden får du mulighet til å lære, observere og erfare sentrale aspekter ved metoden til Integral Coaching Canada (ICC).  Sunil, Kristian, Renee og Agathe, de første til å utdanne seg i Norge, vil dele sine praktiske erfaringer med anvendelse av denne metoden.

Vi begynner med en enkel innføring i grunnlaget for metoden, med spesiell vekt på et særskilt aspekt av integralteori som vi senere skal jobbe videre med. Deretter vil dere få observere en live coaching samtale mens dere kan øve på å lytte som Integral Coach og være bevisste på det aspektet av integralteori vi har valgt å fokusere på denne kvelden. Etter en pause jobber dere i små grupper med en prosess som vil føre til økt bevissthet – og muliggjøre handling – innenfor et coachingemne som dere selv har valgt.

Vi avslutter med en orientering om muligheter til å bli coachet og selv ta Integral Coach utdanning, og en runde med spørsmål og svar. Ingen forkunnskaper er nødvendig for å delta på møtet, men det kan være en fordel om du i forkant har tenkt over et coachingtema. Et coachingtema kan være stort eller lite, men bør være noe som er viktig for deg personlig.  For informasjon om Integral Coach sertifiseringen som begynner 13. mai i Amsterdam, se www.integralcoachingcanada.com og www.icinspiration.com.

Hvis du har spørsmål, send gjerne en epost til norway@icinspiration.com. 

“Integral Coaching Canada provides by far the most sophisticated application of Integral I have ever seen. It is not just the best I’ve seen in coaching but the best I have seen in any discipline." Sean Esbjörn-Hargens, Executive Editor, Journal of Integral Theory & Practice.
“Although we’ve seen several consulting and coaching programs developed using the AQAL framework and we appreciate all of them, we found Integral Coaching Canada’s program to be definitely the most complete and the most comprehensive, in a really profound way.” Ken Wilber.