Integralt Forum

bookmark

Kveldens tema: Integral utdannelse

onsdag 25. november 2015, kl. 18:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Integralt Forum

Inngang: Billett

Skolen står overfor store utfordringer. Den moderne industrielle skolemodellen er i ferd med å bli utdatert og i utakt med både samfunnsbehovene, den teknologiske utviklingen og ikke minst hva vi vet om barns vekst og utvikling. Dette medfører bl.a. at skolen skaper tapere før de unge starter voksenlivet og uten at mange av dem har oppdaget egne ressurser. I dette foredraget vil vi bruke integral teori til å utforske hva som er skolens potensiale. Hva vet vi i dag om hvordan barn lærer og utvikler seg? Hvordan kan vi utdanne hele mennesker, med både mental, emosjonell, relasjonell, sosial, kulturell og økologisk kompetanse? Hvordan kan vi bedre integrere utdanning og arbeidsliv?
Foredraget vil etterfølges av gruppearbeid og rom for refleksjon.