Integrering til deltakelse eller isolasjon

bookmark

torsdag 3. november 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norges Blindeforbund

Inngang: Gratis

Det har i de senere år skjedd store omveltninger når det gjelder skoletilbudet til blinde og svaksynte. Vi er bekymret for utviklingen, noe som forsterkes av dagens mediabilde. Vi ønsker å invitere til et debattmøte.

 

Program:

Møte- og debattleder: Sverre Fuglerud, seksjonsleder i Norges Blindeforbund.

Innledningsforedrag:

.              Generalsekretær i Norges Blindeforbund Arnt Holte:                  

«Kan 1970- og 80-tallets fine prinsipper om inkludering settes ut i livet, eller må vi gjeninnføre blindeskolene?»

.              Forsker Jan Tøssebro:

«De politiske idealene forsvant, og så ble det stille.»

.              Cand. paed.spec.  Arne Kjeldstad:

«De politiske prinsippene forsvant, og undervisningen ble aldri forsvarlig.»

.              Representant for foreldrene Grete Bæverfjord:

«Når mor og far kommer til kort.»

.              Representant for synshemmede elever Mirnesa Balagic:

«Plutselig var jeg helt alene, blindemiljøet ble redningen.»

.              Direktør for Statped Tone Mørk:

«Samspill, veien til inkludering og deltakelse.» 

Pause.

Oppsummering og innledning til debatt v/ Arnt Holte.

Paneldebatt. I panelet vil politikere diskutere med noen av innlederne.

 

Alle er hjertelig velkomne og det er ingen påmelding.