Internasjonal Reporters: Mastermøte

bookmark

tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Internasjonal reporter

Inngang: Billett

IRs mastermøte: Journalistikk og internasjonale forhold

Internasjonal reporter har invitert fem tidligere masterstudenter som har skrevet oppgaver som fortjener ekstra oppmerksomhet. Oppgavene går under overskriften journalistikk og internasjonale forhold, men er svært forskjellige. Vi får blant annet høre om skjør pressefrihet, norsk utenriksdekning og underrapporterte fenomen. Hver av de inviterte vil gi en kort presentasjon sitt arbeid.

 

Amund Bakke Foss: Opprør og mediestrategier i Libya
Hilde Sofie Pettersen: Journalistikkens vilkår i dagens Russland
Ann Kristin Odden: Norsk dekning av to fengslede landsmenn i Kongo
Lisbet Bakke: Bistandsorganisasjoner og sexarbeidere i Rwanda
Elsa Nordviste: Norges internasjonale selvbilde