Interne grenser

bookmark

Nye former for migrasjonskontroll i Norge

onsdag 3. desember 2014, kl. 14:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk nettverk for migrasjonsforskning

Inngang: Gratis

Migrasjonskontrollen i Norge tar stadig nye former. Tradisjonelt har kontrollen av utlendinger foregått ved landets grensestasjoner, men det skjer nå en glidning mot at nasjonalstatens utside blir ivaretatt ved hjelp av nye former for kontroll innenfor landets grenser. Strafferettslige virkemidler og ulike tiltak som oppleves som straff, benyttes i økende grad som en del av utlendingskontrollen og fører til uklare grenser mellom migrasjon og kriminalitet.

I dette seminaret setter Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning fokus på den pågående desentraliseringen av norsk grensekontroll, fra den tradisjonelle grenseposten til fortau, leiligheter og legekontor rundt omkring i landet. Vi ønsker forskere, byråkrater, studenter og andre migrasjonsinteresserte velkommen til orientering og debatt om norske myndigheters håndheving av utlendingsloven innenfor landets grenser gjennom innledninger ved Katja Franko, Universitetet i Oslo, Mary-Anne Karlsen, Universitetet i Bergen, Sigmund Mohn, Universitetet i Oslo og Vigdis Vevstad, Sonconsult og Institutt for samfunnsforskning.

Forberedt kommentar ved Rune Berglund Steen, Antirasistisk senter
Ordstyrer: Jon Horgen Friberg

FOTO: Colour Box