Dehumanisering og intoleranse mot blasfemianklagede.

bookmark

lørdag 14. november 2020, kl. 13:00 til kl. 16:00 – Avlyst

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Senter for sekulær integrering

Inngang: Gratis

Dehumanisering og intoleranse mot blasfemianklagede. Et radikaliserings og samfunnsproblem.

Er blasfemikeren alltid en fiende og en rasist?

Hva sier islam om straffen for blasfemi?

Med drap på blasfemianklagede i flere muslimske land og terroren den siste tiden i Frankrike og Østerrike, er det igjen blitt viktig å sette fokus på ytringsfrihet og holdningsarbeid mot dehumanisering, intoleranse og feilinformasjon som blasfemianklagede møter.

Ekstremister gjør religionskritikk til symbolsak ved å erklære seg til eiere og beskyttere av religion/gud og profeter. Dette gjør de for å oppnå egen makt og legitimitet.
Våre unge muslimer bør beskyttes fra intoleranse og radikalisering mot islamkritikk.

Et seminar om sekularismens religionsfrihet, ytringsfrihet og viktigheten av blasfemi og religionskritikk.

SSI( Senter for Sekulær Integrering) hadde en markering utenfor den pakistanske ambassaden den 26.september mot de utenomrettslige drapene på blasfemitiltalte i Pakistan.

Dette arbeidet ser vi på som viktig med tanke på å vise solidaritet med forfulgte religionskritikere i islamistiske land, men også for integrering i Norge.
Med flere terrorangrep i Vesten, særlig massakren på Charlie Hebdo, og de fire nylige terrorangrepene i Vesten, med det brutale drapet på læreren Samuel Paty, gjør det presserende å finne ut hvor utbredt slike ekstreme holdninger er, og å kunne forebygge intoleransen.

Våre unge muslimer skal beskyttes mot høyreekstrem rasisme, men også fra slik kulturell, religiøst betinget rasisme hvor radikale islamister demoniserer islamkritikk, og dehumaniserer liberale som fremmer ytringsfrihet. Det var nettopp dehumanisering som kostet Samuel Paty livet. Terroristen skrev:

«Fra Abdullah, en av Allahs tjenere til Macron, lederen for de vantro. Jeg henretter en av dine helveteshunder som våget å fornærme Muhammed.»
Har integreringen feilet når det gjelder toleranse for blasfemi og religionskritikk?

Sist under vår markering utenfor den pakistanske ambassaden kom kun 5 stykker med muslimsk bakgrunn, og kun én med pakistansk-norsk bakgrunn for å stå sammen med oss mot intoleransen og terroren?

Hva sier det om integrering og konformitetspresset? Pakistansk-norske er en av de største minoritetsgruppene i Norge. Og en av terroristene fra Paris nylig hadde pakistansk bakgrunn.

Hva mener lærere, politikere og muslimske talspersoner selv?
Hvordan forebygge at våre unge blir fremmedgjort for ytringsfrihet og religionskritikk?