Intuisjonen

Intuisjonen

bookmark

En verdifull hjelp for livet

onsdag 11. april 2018, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Stiftelsen Gralsbudskapet

Inngang: 50,-

I henhold til Gralsbudskapet

Forelesning på engelsk av Christopher Vasey

I dag bruker mennesket først og fremst sitt intellekt, det vil si vår rasjonelle tenkning. Men vi har også en intuisjon, denne direkte og spontane kunnskapen vi har om ting og mennesker. Selv om intuisjon fungerer uten bevisst tenkning, slår den oss som treffsikker og innlysende. Intuisjon kan manifestere seg i mange former: førsteinntrykket vi har av noen vi nettopp har møtt, samvittighetsstemmen som formaner oss, inspirasjon, anelser om kommende hendelser …

Med intuisjonen kan vi bedre forstå livet og få grep om problemer, hendelser og situasjoner  i hverdagen. Men hvor kommer intuisjon fra? Hvorfor er den alltid så relevant og riktig? Hvorfor er den slik en verdifull hjelp?

Foredragsholder:
Christopher Vasey er fra Sveits, han er naturopat og forfatter av bøker om alternativ medisin og emner innen spiritualitet. Siden 1988 har han skrevet mer enn 30 bøker, som har blitt utgitt på mange språk. Han er også en hyppig brukt foredragsholder.