Irak for dummies

bookmark

Lørdagsforedrag ved Jørgen Jensehaugen

lørdag 15. oktober 2016, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert torsdag 12. juli 2018, kl. 12:52

12:52

I denne episoden kan du høre Jørgen Jensehaugen fortelle om Iraks moderne historie i foredraget "Irak for dummies", som inngikk i en foredragsserie høsten 2016. Jensehaugen er førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Innlandet. Arrangementet fant sted den 15. oktober 2016.

To vestlige intervensjoner kan sies å danne rammene for det moderne Iraks historie. Sykes–Picot-avtalen fra 1916, der stormaktene England, Frankrike og Russland tok for seg hvordan de skulle dele det osmanske riket mellom seg, og den amerikanske invasjonen i 2003.

Tidsrommet mellom huskes best for det autoritære regimet til Saddam Hussein. Men Irak var også i en periode et monarki styrt av samme kongefamilie som Jordan – hashemittene. Mellom kongedømmet og Saddam Hussein var landet ustabilt. Hvorfor klarte ikke Irak å bygge nasjonale strukturer som var sterkere enn diktaturet?

Jørgen Jensehaugen er førsteamanuensis i historie ved Høgskolen på Lillehammer og tidligere redaktør av tidsskriftet Babylon. I dette foredraget trekker han lange linjer i Iraks moderne historie.