Irak ved et veiskille 1Foto: Pål Brenne

Irak ved et veiskille

bookmark

Fremtiden for Iraks religiøse minoriteter?

torsdag 13. september 2018, kl. 09:00 til kl. 11:00

Sal: Skram

Arrangør: Stefanusalliansen

Inngang: Gratis med påmelding

I mai 2018 holdt Irak sitt første parlamentsvalg etter at IS er blitt nedkjempet. Mens forhandlinger om ny regjering og president pågår, melder seg spørsmålet om fremtiden til landets mange ulike religiøse grupper. Hvilke utfordringer møter de i det irakiske samfunnet? Hva skal til for å overvinne den polariseringen og de sekteriske spenningene som fortsatt eksisterer i landet? Hvordan kan det irakiske parlamentet og den nye regjeringen bygge et Irak som sikrer alles like rett til tros- og livssynsfrihet og sørger for inkludering og beskyttelse av religiøse minoriteter? Hva er hindringene?

Disse og andre spørsmål vil under seminaret bli diskutert av de to vinnerne av Stefanusprisen 2018, Saad Salloum og Father Ameer Jaje.  De mottar prisen for sin lange innsats for å fremme tros- og livssynsfrihet i Irak og for å bygge et pluralistisk Irak. Begge er i Oslo i forbindelse med prisutdelingen. Andre talere vil bli annonsert nærmere seminaret.

Det vil bli enkel servering. Seminaret vil på holdt på engelsk.

Påmelding før 10. september.