Islam og krisen i Midtøsten 1

Islam og krisen i Midtøsten

bookmark

torsdag 13. februar 2020, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Ex-Muslims of Norway

Inngang: Gratis

Ex-Muslims Of Norway (EX-MN) inviterer til foredrag og samtale med historiker, journalist, og forfatter Halvor Tjønn som skrevet en av vår tids viktigste bok som gir svar på mange spørsmål i islamsk historie og i islam debatten i vår tid.

Etter ti års arbeid har Halvor Tjønn oversatt og oppsummert profeten Mohammeds liv fra de tidligste islamske historiebøker og biografien til Mohammed. For å få svar på spørsmålet om hvem Mohammed var bør man lese nettopp denne boken.

Vi skal snakke om hvem Muhammed var i henhold til islamske kilder og prøve å finne svar på bland annet hvorfor denne boken er så viktig, ikke bare for muslimer men for alle som ønsker mere kunnskap om islam? Hvordan boken ble mottatt av de intellektuelle her i Norge? Finnes denne boken på skoler? Hvordan kan vi forstå bedre denne krisen i Midtøsten?

«Halvor Tjønn er en norsk journalist, historiker og forfatter. Fra 1986 til 2014 var han utenriksmedarbeider i Aftenposten og arbeidet i tre ulike perioder som avisens korrespondent i Moskva. Den siste korrespondentperioden var fra 2010 til 2011.[1] Mellom 2001 og 2010 arbeidet han som journalist i hovedsak med spørsmål tilknyttet islamistisk terrorisme, internasjonal migrasjon, innvandring og integrering. Fra 2014 arbeider han som uavhengig journalist, forfatter og foredragsholder, og skriver blant annet for Dag og Tid og Norges Forsvar.

Tjønn tok hovedfag i historie i 1981 på en avhandling om Fossum Jernverk på 1600-tallet. I den populærhistoriske bokserien Sagakongene har han skrevet biografier om kongene Harald Hardråde og Olav Tryggvason. I 2006 skrev han en bok om Vikingenes Russland. I 2011 utgav han boka Muhammed – slik samtiden så ham om de eldste skriftlige overleveringer fra muslimske historikere om religionstifteren Muhammeds liv, slik de ble nedtegnet i de første generasjonene etter Muhammeds død. Høsten 2015 utgav Tjønn boken «Russland blir til, en populærhistorisk framstilling av Russlands historie fra vikingtid og fram til og med Ivan den grusommes regime. I 2016 utgav Tjønn boken «Sagaen om Egil Skallagrimsson makt og motstand» en moderne biografi om denne vikingen som har mer dramatisk og blodig historie enn de fleste konger i vikingtid»