Island og EU, fisk og EØS – konsekvenser for Norge?

bookmark

onsdag 4. februar 2009, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Inngang: Billett

Island kan komme til å søke om EU-medlemskap. Et islandsk ja til EU vil skape en ny situasjon for EØS-avtalen og gi nye utfordringer for den norske fiskerinæringen. På Europatreffet skal vi diskutere hva et islandsk EU-medlemskap betyr for fiskerinæringen, EØS-avtalen og den politiske debatten i Norge.

Deltakere i debatten er:

· Reidar Nilsen, leder Norges Fiskarlag
· Torben Foss, PWC, tidligere fiskeriråd ved Norges EU-delegasjon
· Kjetil Wiedswang, kommentator Dagens Næringsliv
· Kristin Alnes, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Påmelding til rastida@jasiden.no , tlf 22993600