Isolasjon og tvangsmidler i fengselIllustrasjon: Eila Rishovd

Isolasjon og tvangsmidler i fengsel

bookmark

Blir det bedre nå?

mandag 4. september 2023, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Skandinavisk isolasjonsnettverk (UiO), Jussbuss og KROM

Inngang: Gratis - Meld gjerne din deltakelse på arrangementets Facebookside

Hør landets fremste og mest engasjerte eksperter, rettspolitiske aktører og innsatte forklare hva som må til for å begrense isolasjon og tvang i norske fengsler på fem minutter!

Velkommen til rettspolitisk speed-date om regjeringens lovendringsforslag i regi av Skandinavisk isolasjonsnettverk (UiO), Jussbuss og Norsk forening for kriminalreform – KROM.

Sivilombudet varslet om store svakheter ved myndighetenes styring av fengslenes bruk av isolasjon i en særskilt melding til Stortinget for fire år siden: «Slik situasjonen er i dag overholdes verken norsk lov eller internasjonale menneskerettighetsstandarder, og mennesker påføres skader under soning». Ombudet ba blant annet om lovendringer, og denne våren fulgte regjeringen opp med å sende forslag til nye regler for isolasjon og tvangsmidler på høring. Blir problemene løst med dem?

Vi har invitert et bredt spekter av eksperter og aktører som har uttalt seg i høringen til å formidle hva de er mest kritiske til, og hvilke alternativer de foreslår.

PROGRAM

Kl. 18.00 Velkommen!
Ordstyrere: Eskil Vik Urdal og Adrian Leander Skagen (begge fra Jussbuss).

HVA VAR DET VI SA?
Hovedtemaer fra høringen forklart på fem minutter:

Høringen i fengslene – tre fangeperspektiver
                ved representanter for innsatte ved Ullersmo fengsel
Hva er isolasjon? Isolasjonsbegrepets bakgrunn og fallgruver
               av Skandinavisk isolasjonsnettverk (UiO), ved Marte Rua
Rus, psykiatri og retten til helsehjelp og tilsyn ved bruk av isolasjon og tvangsmidler
                av Norsk psykologforening, ved Arnhild Lauveng
Helsetilsyn og håndtering av varsling ved isolasjon,
                av Norsk forening for kriminalreform KROM, ved Kristina Davidsen
Hva betyr lovendringsforslagene for oss som skal passe på de innsattes helse og helserettigheter?

                av Helsetjenesten i bydel Gamle Oslo/helseteamet i Oslo fengsel, ved Inger Sønderland
Psykisk syke og fare for helseskade ved spyttmaske og isolasjon
                av Rettspolitisk forening, ved Elisa Bogaard Vangen
Lovendringsforslagene for bruk av makt- og tvangsmidler i lys av menneskerettighetene
av
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, ved Sven-Erik Skotte
Beskytter lovendringsforslagene barna?
                av Barneombudet, ved Thov Midtsund Nordbø

19.10-19.25: PAUSE

Retten til sosial meningsfull kontakt
av Juridisk rådgivning for kvinner JURK ved Zara Hussain
Rettssikkerhet, klageadgang og rettshjelp

av JussBuss, ved Ida Helland Iversen og Inga Kristine Rui Dretvik
Vilkår for utelukkelse

av Advokatforeningen, ved Stian Mæland
Hvorfor og hvordan kan loven gjøres enklere?
av prof. Anders Løvlie, Institutt for offentlig rett, UiO.
Hvordan sikre involvering av innsatte i endringsprosesser som berører dem?
                av Stiftelsen Wayback, ved Johan Lothe

Kl. 19.50 HVA SIER VI NÅ?

Lovendringsforslagene og menneskerettighetene – sees vi i retten?
                av Maria Hessen Jacobsen, leder av Advokatforeningens menneskerettsutvalg
Kriminalomsorgens muligheter og begrensninger – hva ønsker vi?

                av Kriminalomsorgsdirektoratet KDI, ikke bekreftet

Spørsmål fra salen.

Kl. 20.30 Arrangementet avsluttes

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til sosialt samvær og videre diskusjon etter arrangementet.

Arrangementet er åpent, gratis og blir ikke strømmet. Alle er hjertelig velkommen til uformell diskusjon og sosialt samvær etter arrangementet.