IT i praksis

bookmark

Trender og erfaringer innen strategisk bruk av IT

mandag 15. juni 2015, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Rambøll og Dataforeningen

Inngang: Gratis

Program:
08.30: Registrering
09.00: Presentasjon av rapporten, med kommentarer fra et debattpanel bestående av:
Jon Oluf Brodersen, IT-Direktør Nokas og leder av DNDs IT-Politiske Råd
Tone Bringedal, Avdelingsdirektør i Difi
Christine Korme, Direktør, Digitalisering og Fornying, Abelia
Morten Andreas Meyer, Rådgiver, First House og medlem av DNDs IT-Politiske Råd
Morten Skodbo, Direktør Rambøll Management
11.30 – Avslutning og oppsummering

Under lanseringen vil sentrale funn fra undersøkelsen presenteres. Funnene kommenteres og diskuteres av et panel med medlemmer av IT-politisk råd fra DND, og andre ressurspersoner innen strategisk bruk av IT fra offentlige og private virksomheter.

Om IT i praksis:
IT i praksis fokuserer på trender og erfaringer innen strategisk bruk av IT i de 500 største virksomhetene i Norge. Deltakere i undersøkelsen er øverste IT-ansvarlige/CIO og øverste virksomhetsansvarlige/CEO i både offentlig og privat sektor. Nytt av året er et styrket fokus på kompetanseutfordringene innen strategisk bruk av IT.

IT i Praksis sikter på å være et faktabasert fundament for debatten om den videre IT-utviklingen i Norge. Samtidig er rapporten et nyttig redskap for både virksomhetsledere og IT-ledere i deres daglige arbeid med IT, og en kilde til inspirasjon og læring. Årets undersøkelse presenterer derfor læringspunkter og suksesshistorier fra toneangivende norske virksomheter.

Tilsvarende undersøkelse gjennomføres parallelt i Danmark, og der det er relevant vises sammenligninger mellom Norge og Danmark. Der samme spørsmål er stilt tidligere år, vises også utviklingen fra tidligere år.

Totalt sett er IT i praksis den mest omfattende undersøkelsen omkring IT-mål, -planer og -strategier som gjennomføres i Norge.

Kontaktperson: John Walle, Den Norske Dataforening, john@dnd.no tlf. 97 05 76 78