Ja, vi elsker jubileer!

bookmark

Arkivdagen i Oslo

tirsdag 12. november 2013, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Arkivene i Oslo (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo Byarkiv, Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Stortingsarkivet)

Inngang: Gratis

Ved nasjonale jubileer bidrar arkivene og andre kulturinstitusjoner til å spre kunnskap og forståelse om fortiden. Men gjør de mer enn å bekrefte de store, etablerte fortellingene om vår historie? Idet stemmerettsjubileet er i ferd med å avsluttes, og grunnlovsjubileet innledes, ønsker Arkivene i Oslo å sette søkelys på nasjonale jubileer og historieformidling.

Paneldebatt med:
Kirsti Kolle Grøndahl
Leder av Stemmerettskomiteen. Norges første kvinnelige Stortingspresident, tidligere statsråd, nå fylkesmann i Buskerud.
Helge Jordheim
Medlem av forskerkomiteen som leder Forskningsrådets satsing i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014. Professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske fag, UiO.
Olaf Aagedal
Forsker og leder av prosjektet «Grunnloven som symbol» ved KIFO Stiftelsen Kirkeforskning.

Ordstyrer er Arnhild Skre, historiker, journalist og forfatter.

Arrangementet er et ledd i markeringen av Arkivdagen 2013, et samarbeid mellom arkivene i Norden som skal bidra til å rette fokus mot arkivene som samfunnets minne. Les mer her

Les mer om arrangørene her: 
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Oslo Byarkiv
Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo
Stortingsarkivet