Jacob Aall i sin tid

bookmark

Lansering av Arild Stubhaugs biografi

tirsdag 21. januar 2014, kl. 12:00

Sal: Skram

Arrangør: Næs Jernverksmuseum og Aschehoug forlag

Inngang: Gratis

Kl. 12.00 Boklansering: Jacob Aall i sin tid
· Innledning: Musikk fra Jacob Aalls tid
· Presentasjon av boka v/ Arild Stubhaug og Harald Engelstad (Aschehoug forlag)
· Korte innlegg ved Bjørgulv Sverdrup Lund (fylkesordfører, Aust-Agder) og Terje Bodin Larsen (styreformann, Næs Jernverksmuseum)

[Kort pause med enkel servering]

Kl. 12.45 – 14.00 Miniseminar: Jacob Aall, 1814 – og oss
· Ola Mestad, leder i forskningskomiteen for grunnlovsjubileet
· Anne Lise Seip, historiker
· Arild Stubhaug
· Stein Ørnhøi, politiker og 1814-kjenner
· Sigrid Egtvedt, musiker

· Avslutning: Musikk fra Jacob Aalls tid

Velkommen 

[Forbehold om endringer i programmet]