Jag vill att du skal komma nu!Utsnitt fra omslaget. Kristina Lugn: Bekantskap sökes med äldre bildad herre. Albert Bonniers 1983

bookmark

fredag 27. oktober 2017, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert torsdag 12. juli 2018, kl. 11:26

11:26

Psykolog og parterapeut Sissel Gran og kritiker og forfatter Ellen Sofie Lauritzen samtaler i denne podkasten med Lina Undrum Mariussen om lengselens språk, før og nå, og skuespiller Henrik Rafaelsen leser utvalgte dikt fra Kristina Lugns diktsamling. Samtalen fant sted på Litteraturhuset 27. oktober 2017. Musikk av Apothek.

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 20. juni 2021 close