Jakten på ærligheten

bookmark

Changemaker lanserer rapport i forbindelse med sin kampanje om finansielt hemmelighold

tirsdag 12. november 2013, kl. 14:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Changemakers politiske utvalg for Gjeld&kapitalflukt

Inngang: Gratis

Årlig taper utviklingsland 10 ganger mer i ulovlig kapitalflukt enn hva de mottar i bistand. Skatteparadis og finansielt hemmelighold muliggjør at selskaper snyter på skatten og unndrar skattepliktig inntekt i det landet de er etablert i.

Rapporten omhandler et lovforslag om land-for-land rapportering, et verktøy for mer åpenhet om den skatten som selskaper betaler i skatt. Rapporten tar for seg lovforslaget slik det ligger nå, og peker på svakheter og mangler ved lovforslaget som gjør at det ikke lever opp til målet om mer åpenhet rundt selskapers skatt

Rapporten er skrevet av Johan Nordgaard Hermstad med en bachelor i internasjonale studier med fordypning innen samfunnsøkonom i, fra universitet i Oslo. Han er for tiden bosatt i Angola der han jobber for kirkens nødhjelp som programansvarlig for politisk påvirkning om økonomisk rettferdighet.