James Watt – dampmaskinen og følgene for den moderne verden

bookmark

Lørdagsforedrag ved Sverre Knutsen

lørdag 5. juni 2010, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Sverre Knutsen er dr.philos. og professor i økonomisk historie ved Handelshøyskolen BI. Han forsker og underviser på temaer som finansiell historie, finansiering av innovasjoner og finansielle innovasjoner, samt utbygging av infrastruktur for transport og samferdsel og infrasystemenes innvirkning på samfunnsutviklingen. Foredraget vil ta for seg den teknologiske utviklingen som førte frem til Watts moderne dampmaskin, og vise hvordan denne nyskapningen kom til å revolusjonære produksjon og samferdsel gjennom den industrielle revolusjon. Dette la grunnlaget for moderniseringen av Vestens økonomi og bidro til å utdype den økonomiske kløften mellom de vestlige industriland og resten av verden.