«Jeg mot meg», «vi for oss» eller …? -Hva er gruppeterapi?

bookmark

torsdag 2. juni 2016, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Arrangør IGA (Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi)

Inngang: Billett

Kveldsmøte om gruppeterapiens muligheter og utfordringer, møteleder: Siri Johns

  • Anki Østrem samtaler med tidligere pasient og gruppeanalytiker om deres felles arbeid i gruppeterapi 

  • Melinda Meyer om gruppeaspektet fra sin forskning med unge asylsøkere

  • Peder Kjøs om det å være terapeut på TV

  • Thor Kristian Island om gruppepsykoterapi

  • Diskusjon mellom Island og Kjøs om dilemmaer med terapi i gruppe, i lys av TV-serien «jeg mot meg»

  • Oppsummering v/undervisningsleder Synnøve Ness Bjerke