Jeg var redd

bookmark

En utforskning av laiv og historieformidling

mandag 26. mars 2012, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Dommedagsfilm

Inngang: Gratis

I februar 2011 gikk det laiven "En dommedags aften" av stabelen. Over 50 deltakere fikk kjenne på kald krigs klaustrofobi, og for mange ble det en sterk opplevelse.

Nå spør vi: Kan laiv lære oss noe om historien? Eller bør laiv være underholdning og historie være historie?

Det vil bli vist en kort film om "En dommedags aften" etter en introduksjon fra master i historie Morten Skar om den kalde krigen rundt 1980.

Førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Robin Allers, vil kommentere ved å snakke om sin erfaring med å formidle vår nære forhistorie, og post.doc i historie Ragnhild Hutchinson vil diskutere om laiv egentlig egner seg til å drive historieformidling med.