Jeg vil vite

bookmark

Med Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

fredag 24. mai 2013, kl. 08:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Stine Sofies Stiftelse

Inngang: Gratis

Fredag 24. mai vil Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen offisielt åpne kampanjen og nettsiden Jegvilvite.no, initiert av Stine Sofies Stiftelse. «Mange barn vet ikke at vold i nære relasjoner er ulovlig, og få voksne tør å snakke med barna om dette. Det ønsker vi å endre på», sier Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse.

Program
08:00 Dørene åpner og enkel servering
08:30 Velkommen – ved Ada Sofie Austegard, Stine Sofies Stiftelse
08:40 Offisiell åpning av JEGVILVITE ved minister Inga Marte Thorkildsen
09:00 Hvorfor JEGVILVITE, ved prosjektleder Kenneth Karlsen, i Stine Sofies Stiftelse
09:20 Å se utsatte barn som aktører ved Fil. Dr. Carolina Øverlien, leder Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS), seksjon Vold og traumer – barn og ungdom
09:40 Spørsmål og diskusjon