JESUS

bookmark

FRA NASJONALT IKON TIL INTERRELIGIØS DIALOG?

torsdag 20. mai 2010, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: NFR–prosjektet ”Jesus in Cultural Complexity", Teol.Fak., UiO

Inngang: Gratis

Tiden da Jesus kunne tegnes bare som frelserskikkelse i kristendommen og symbol for den vestlige verden er forbi. Jesus-bildene som speil på religiøse og nasjonale identiteter blir nå utfordret av kulturell kompleksitet. Kan Jesus-skikkelsen bli et symbol for interreligiøs dialog med islam? Dette er temaer for diskusjon ved lanseringen av Jesus beyond Nationalism. Constructing the historical Jesus in a period of cultural complexity. Utgitt av Halvor Moxnes, Ward Blanton and James G. Crossley, Equinox, 2010.

Innlegg ved de norske bidragsyterne Halvor Moxnes, Peter Normann Waage, Thomas Hylland-Eriksen, og Oddbjørn Leirvik. Leirvik’s bidrag bygger på hans Images of Jesus Christ in Islam, nettopp utkommet i 2.utgave på Continuum.

Kommentarer ved religionshistoriker og forfatter Jeanette Sky og Dr. Faruk Terzic, leder av imamkomiteen i Islamsk Råd, Norge.

Ordstyrer: Marianne Kartzow, forsker, Jesus in Cultural Complexity.