Jesusskikkelsen i lys av antroposofien

Jesusskikkelsen i lys av antroposofien

bookmark

Foredrag ved Cato Schiøtz

torsdag 17. oktober 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Antroposofisk selskap

Inngang: Billetter selges i døra (100,-)

Kristendommen og kristendommens store betydning står sentralt i antroposofien og Rudolf Steiners (1861-1925) livsverk.

I et foredrag i Kristiania 17. mai 1923 – samme dag som Antroposofisk selskap ble opprettet – og som hadde tittelen “verdenspinse, antroposofiens budskap” – sa han blant annet: “Å forstå Golgata-mysteriet riktig, ut ifra vår tid, er antroposofiens oppgave.

Hos Steiner møter vi et annet syn på Jesus- og Kristus-skikkelsen enn i den norske folkekirken.

Steiner utdyper dette i en rekke foredrag og artikler, særlig i perioden 1906-1925.

Et sentralt anliggende hos Steiner er at vi må skille mellom mennesket Jesus og den guddommelige Kristus. Dette er et både utfordrene og et kontroversielt synspunkt.

I foredraget skal vi først og fremst se på Jesus-skikkelsen, men også på hvordan forholdet til Kristus er.

Som innføring anbefales boken: “Åndserkjennelse og kulturfornyelse”, som inneholder åtte  offentlige foredrag som Steiner holdt i Kristiania i 1921, se særlig foredraget “Jesus eller Kristus”.

 

«En annen kristendom» Foredragsserie høsten 2019 på Litteraturhuset i Oslo:

Rudolf Steiner holdt et foredrag om «Verdenspinse – antroposofiens budskap» i Kristiania 17. mai 1923, samme dag som Antroposofisk selskap ble opprettet.  I dette foredraget uttalte han blant annet:

«Å forstå Golgata-mysteriet riktig, ut fra vår tid, er antroposofiens oppgave».

Steiners syn på kristendommen, hans kristologi, er derfor ett av de mest sentrale temaer i antroposofien. Han ville kort og godt legge forholdene til rette for en ny vei til Kristus – i tillegg til og som en utdypning av – evangelienes tekster. Gjennom en rekke foredrag og artikler, særlig i perioden 1906-1925, har Steiner gitt en rekke bidrag til en dypere forståelse av kristendommen, som er annerledes – og kontroversiell. I denne serien på tre foredrag gir foredrags-holderne en innføring i noen sentrale temaer. Deretter er det debatt og samtale.

Som innføring til foredragene anbefales boken «Åndserkjennelse og kultur-fornyelse, som inneholder åtte offentlige foredrag som ble holdt i Kristiania  i 1921 (Antropos forlag)

Foredragene holdes i Litteraturhuset, 3. etg. i Nedjma:

17. oktober kl. 19.00: Cato Schiøtz: “Jesus-skikkelsen i lys av antroposofien”
7. november kl. 19.00: Hans Kolstad: “Den sosiale impuls i vår tid i lys av Johannesevangeliet”
27. november kl. 18.30: Trond Skaftnesmo: “Maniekismen-en underkommunisert kristen strøm” (Merk tiden)
9. desember kl. 19.00: Debatt/samtale om “Kristendommen – en erfaring”