Jevnet med jorden - Brenningen av Finnmark og Nord-Troms 1944 1Foto: Aschehoug

Jevnet med jorden – Brenningen av Finnmark og Nord-Troms 1944

bookmark

Bokpresentasjon av Per Kristian Olsen

mandag 2. desember 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Vadsølaget i Oslo

Inngang: Billett 200,-

Da Finnmark og Nord-Troms ble utsatt for den brente jords taktikk høsten 1944, har det vært begrunnet i en tysk, militær strategi. Nedbrenningen var viktig for å hindre de fremrykkende sovjetiske styrkene å finne noe som helst av verdi.

I arbeidet med boka, fant imidlertid journalist Per Kristian Olsen (NRK-Troms) nye dokumenter som han mener beviser at dette var en ren bløff.

Han hevder at ideen om å ta i bruk den brente jords taktikk kom fra rikskommisær Josef Terboven – i samarbeid med Vidkun Quisling. Hensikten var å hindre de norske eksilmyndighetene i å etablere seg i Nord-Norge.

Nedbrenningen av landsdelen var med andre ord ikke en militær begrunnelse, men politisk motivert. Sterke krefter ønsket å etterforske dette som en ren krigsforbrytelse etter krigen, men Riksadvokaten avviste saken.

Sivilbefolkningen ble påført store lidelser på grunn av tvangsevakuering, og mistet alt de eide. Olsen stiller også spørsmål om hvorfor ingen ble tiltalt og straffet for denne ugjerningen etter krigen.