Johannes-impulsen

Johannes-impulsen

bookmark

I lys av antroposofien

onsdag 28. november 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Antroposofisk selskap og Forum Berle

Inngang: 100,-

Fjerde foredrag i rekken «En annen kristendom».

Har evangelisten og apokalyptikeren Johannes noe å si til det moderne mennesket i den sivilisatoriske krisen vi nå gjennomgår? Johanneisk kristendom som kilde til en nødvendig kulturfornyelse. Ved sivilingeniør og foredragsholder Otto Krog.

Foredraget vil fokusere på at en dypere forståelse av Johannes samtidig innebærer å avdekke en særegen kristen-esoterisk impuls, som egentlig, og i dypeste forstand, er en individuelt basert kristen innvielsesveg. Denne har hatt sine store representanter som sammen med impulsen har vært forkjetret eller underkommunisert av kirken frem til i dag. Det er av stor viktighet å forstå at denne impulsen i dramatisk grad kan lede det moderne menneske inn på fruktbare veier der modernitetens eksistensielle og sivilisatoriske kriser mer og mer synes handlingslammende.

Bergljot Sanden vil innlednings- og avslutningsvis resitere tekster som bidrag til den stemning temaet fortjener.

 

Om foredragsrekken: EN ANNEN KRISTENDOM

I 2000 år har kristendommen formet store deler av menneskehetens verdier og tenkemåte  i langt større grad enn hva noen filosofisk eller politisk retning har maktet. Ikke desto mindre er sentrale aspekter av Kristi liv og budskap fremdeles idag underkommunisert i den tradisjonelle kristne formidlingen, som i møtet med dagens samfunn i stadig større grad fremstår som fremmed for det moderne mennesket. Skyldes dette at formidlingen ikke er godt nok forankret i Kristus-impulsen? Og kan en annen måte å forstå Kristi budskap på legge grunnen til en ny og dypere forståelse av kristendommens innhold og vesen? Dette spørsmålet ønsker foredragsrekken ”En annen kristendom” å belyse ved å fremsette en ny forståelse av Kristus, som gir stoff til besinnelse og ettertanke i et gjennommaterialisert og sekulært samfunn.