Jon Fosse på utenlandsk –

bookmark

Om å oversette ikke-språket

torsdag 18. februar 2016, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oversatte dager

Inngang: Gratis

Fosse er kjent for poetiske, rytmiske tekster hvor mye av det som sies, står mellom linjene. I oversettelsen av Fosses manende gjentakelser, den åndedrettsnære språklige beaten, det uavlatelig vedvarende i tekstene hans, nærmer man seg den litterære oversettelsens innerste vesen. Oversettelse er ikke bare å skrive det som står der, men også det som ikke står der. I denne samtalen skal det snakkes om tekstens pust, dens rom og rytmer, om kommaer, om hvordan man kan gjenskape et språk som grenser til det ikke-språklige, et språk som står og vakler på kanten av stupet.

Éva Dobos, har oversatt Trilogien til ungarsk
Marie Lundquist, har oversatt ni av Fosses teaterstykker til svensk
Marianne Molenaar, har oversatt Andvake og Morgon og kveld til nederlandsk
Samtaleleder: Ika Kaminka, japansk-oversetter og leder av Norsk Oversetterforening

Opplesninger ved skuespiller Anderz Eide