Jordan Peterson i kontekstIllustrasjon: Ruth Emilie Rustad Martinsen

Jordan Peterson i kontekst

bookmark

Samfunn, kjønn og ideologi

tirsdag 27. november 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Skram

Arrangør: Psykologistudenter Uten Grenser - Oslo

Inngang: Gratis

Hvilke ytre faktorer har bidratt til at Jordan Peterson har blitt så populær? Hva gjør at mange unge menn oppfatter ham som en farsfigur? Er konservative kjønnsroller på vei tilbake? Hva er forholdet mellom personlighet, kjønn, marginalisering og politiske holdninger? Peterson erklærer seg som anti-ideolog – er det overhodet mulig?

Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) – Oslo har invitert et knippe eksperter for å belyse fenomenet Jordan Peterson med fokus på samfunn, kjønn og ideologi.

Jordan Peterson har seilet inn i sentrum av flere populærkulturelle kontroverser, og ser ikke ut til å være på vei ut igjen med det første. I debatter om kjønn, ideologi og samfunnsutvikling har han posisjonert seg som en motvekt til en identitetspolitikk, politisk korrekthet og feminisme som han mener har løpt løpsk med våre verdier og sunne fornuft. Enkelte har beskyldt Peterson for å legitimere høyreekstrem ideologi, bidra til undertrykking av kvinner og for å proklamere konspirasjonsteorier. Andre mener han først og fremst proklamerer noe godt; at han dypest sett er en spirituell leder som rettleder unge menn mot et bedre liv.

Uansett hva man måtte mene om ham er en ting åpenbart: Peterson opererer ikke i et vakuum – han fungerer først og fremst i en kontekst.

For å belyse denne konteksten er det nødvendig med et faglig perspektiv på tvers av disipliner om hvordan vi kan — og kanskje bør? — forstå tankegodset han representerer. Dette er derfor en samtale ikke bare om Peterson, men om hva slags samfunn vi lever i og hva slags samfunn vi ønsker å leve i.

Med oss har vi et spennende panel:

Ordstyrer for arrangementet er Hanne Østli Jakobsen. Hun er journalist i Morgenbladet, og har vunnet ViS-prisen for forskningsjournalistikk. Jakobsen har intervjuet Jordan Peterson og siden vært et viktig bidrag i de ulike debattene rundt ham.

Salman Türken har en doktorgrad i psykologi fra UiO, hvor han skrev om sosialpsykologiske perspektiver på nyliberalismen og hvordan dette påvirker individ og samfunn. Türken har også forsket på psykologiske effekter av globalisering, integrering og global identitet.

Cathrine Moe Thorleifsson har doktorgrad i antropologi fra London School of Economics and Politics, og jobber ved Senter for ekstremismeforskning og forsker på spørsmål knyttet til nasjonalisme, politisk antropologi, migrasjon, grenser og identitet.

Øystein Gullevåg Holter har doktorgrad i sosiologi fra UiO. Han jobber ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning ved UiO, underviser blant annet i faget “menn og maskuliniteter” og har bidratt til den seneste debatten rundt Peterson som omhandler Norge som likestilt land og derfor et bevis på biologiske forskjeller mellom kjønnene.

Velkommen til panelsamtale!

Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.