Kampen mot landminer

bookmark

Utfordringene sett fra et humanitært perspektiv

tirsdag 8. oktober 2013, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Oslo Røde Kors, gruppen for Internasjonal Humanitær Rett

Inngang: Gratis

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Humanitært Forum om utfordringene som reiser seg rundt eksistens og bruk av antipersonell landminer.

Det har nå gått 16 år siden Landminekonvensjonen ble fremforhandlet. Det internasjonale forbudet leder verdenssamfunnet sakte mot en verden som en dag kan leve uten frykt for antipersonell landminer. Siden ratifikasjonsprosessen i 1999 har vi kommet et godt stykke på veien mot å forbedre livene til mennesker i krigsherjede områder.

Likevel, er antipersonell landminer fremdeles en stor trussel for mange verdensborgere; de forårsaker at tusenvis av mennesker blir skadet eller drept – mange av dem barn.

Gruppen for Internasjonal Humanitær Rett i Oslo Røde Kors inviterer til Humanitært Forum med temaet: KAMPEN MOT LANDMINER: – Hvordan opprettholde presset?

Formålet med arrangementet er å sette fokus på disse utfordringene fra et humanitært perspektiv og å snakke om hvordan internasjonal humanitær rett kan anvendes i kampen mot landminer.

Innledere:
· Edwyn Gonzales: Talsperson for landmine-offre.
· Peter Herby: NorCross arms advisor in Geneva and former Head of ICRC Arms Unit.
· Steinar Essen: Leader of Mines and Weaons Unit in the Norwegian People`s Aid
· Christian Ruge: Senior Expert on humanitarian disarmament, cluster munitions and anti-personnel mines at International Law and Policy Institute (ILPI).

Arrangementet vil foregå på engelsk.