Kampen mot ulikhet

bookmark

Fighting inequality together

torsdag 26. november 2015, kl. 12:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk Folkehjelp

Inngang: Gratis

Hva skal vi gjøre med verdens ulikhetskrise?

Norsk Folkehjelp presenterer analyser og forslag basert på vårt arbeid med ulikhet. Gjennom historiene til aktivister fra Myanmar og Sør-Afrika lærer vi hvordan vanlige folk kan stå sammen for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser.

Deltakere:
Ner Tar Lynn fra Gaia Sustainable Management Institue i Myanmar, som kjemper for å sikre at inntektene fra gruvedrift og tømmerhogst kommer lokalbefolkningen til gode.

Sbu Zikode, president i Abahlali baseMjondolo, en organisasjon av shack dwellers (slumbeboere) i Durban som slåss for bedre hus, rettigheter til land, kommunale tjenester og mot korrupsjon.

Beate Thoresen, seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp og redaktør av rapportene Inequality Watch og Inequality Watch 2. Rapportene tar for seg den økende konsentrasjonen av rikdom og makt hos noen få, og viser hvordan dette undergraver demokratiet og menneskers mulighet til å ta del i samfunnet.

Møtet vil foregå på engelsk.