Kampen om konservatismens sjel

bookmark

Foerdrag ved Asle Toje

tirsdag 15. oktober 2019, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Minerva

Inngang: Gratis med påmelding

I nesten alle vestlige land utfordres gamle konservative partier av nye bevegelser som eksplisitt eller implisitt også gjør hevd på en konservativ idéarv. Denne utfordringen skjer ikke først og fremst langs den økonomiske høyre-venstre-aksen, men over et bredt spekter av spørsmål knyttet til kultur og identitet: migrasjon og nasjon, religion og sekularitet, by og land, «folk» og «elite». Noen ser en konservatisme i krise; andre ser en konservativ gjenfødelse.

I denne sammenhengen er det dobbelt interessant å ta et nytt blikk på den konservative idéarven, fra Edmund Burke og fremover. For ikke bare belyser denne idéarven den kampen om konservatismens sjel som nå pågår i mange land; den er i stor grad også et forsøk på å møte noen av de utfordringene som i dag utfordrer ikke bare konservatismen, men alle vestlige samfunn: Hvordan får man en stat til å henge sammen? Hvordan håndterer vi endring? Hva er essensen i våre samfunn, som politikken må søke å bevare?

Asle Toje arrangerer i samarbeid med avisen Minerva en foredragsserie på Litteraturhuset i høst, hvor vi presenterer ulike tenkere fra den konservative idétradisjonen. Foredraget vil bli fulgt opp av en samtale, som knytter an til vår tids politiske spørsmål.

I dette andre foredraget i serien er det Asle Toje selv, som snakker om Johann Gottfried Herder (1744–1803). Herder skrev i de flerkulturelle imperienes tid, og var kanskje den første som hevdet at den beste kuren mot den fragmenteringen og avmakten de kunne skape, lå i en nasjonal kultur som skapte felleskap og solidaritet.

Foredraget vil bli fulgt opp av en samtale, som knytter an til vår tids politiske spørsmål.

Arrangementet avholdes i Kjelleren.