Kan et menneske være ulovlig?

bookmark

Papirløse i Norge

tirsdag 31. august 2010, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk Folkehjelp, SEIF, Antirasistisk Senter m. fl.

Inngang: Gratis

Norge har fått en papirløs underklasse av mennesker som har levd her lenge uten rettigheter og ofte i stor nød. Hvilke løsninger har andre europeiske land valgt? Hva er rett vei videre for Norge? Konferansen markerer starten på en bred kampanje for å løfte frem de papirløses virkelighet.

Påmelding til papirlos@npaid.org