Kan vår bevissthet forklares som integrert informasjon i hjernen?

bookmark

Med hjerneforskeren Dr. GuilioTononi

fredag 4. april 2014, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forum for bevissthetsforskning og Det Norske Videnskaps-Akademi

Inngang: Gratis

Forum for bevissthetsforskning og Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til åpent fellesmøte om bevissthetsproblemet, med foredrag av GiulioTononi: “Consciousness: from phenomenology to mechanisms, and back”, etterfulgt av paneldikusjon og spørsmål .

Vi vet alle hva bevissthet er: Vår subjektive opplevelser av å sanse, føle og tenke – som forsvinner når vi faller i dyp, drømmeløs søvn, narkose eller koma, og som kommer tilbake når vi drømmer eller våkner opp.

Til tross for at bevissthet er et så uhyre sentralt fenomen, står vitenskapen fortsatt uten en god forklaring. Det er tilsynelatende ikke noe i dagens naturvitenskap som gir forventning om at fysiske og kjemiske prosesser i hjernen skal gi opphav til subjektive opplevelser. Bevisstheten og det subjektive fremstår således som et totalt overraskende fenomen, som ikke synes å passe inn innenfor vårt objektive verdensbilde. Hjerne-bevissthetsproblemet har vært diskutert i århundrer, men inntil nylig har det vært en utbredt oppfatning blant forskere at det er nærmest umulig å studere dette med naturvitenskapelige metoder.

Om foredragsholderen
De siste ti år har imidlertid den fremragende hjerneforskeren Dr. Guilio Tononi utviklet en radikal, ny teori, som ledende bevissthetsforskere anser som meget lovende, og som nylig også er utprøvd i eksperimenter: Den integrerte informasjonsteori om bevissthet (IITC). Dette er en vitenskapelig teori om hva bevissthet er, hvordan det kan måles, hvordan det er realisert i hjernen og hvorfor det forsvinner når vi faller i drømmeløs søvn og kommer tilbake når vi drømmer. Den kjente bevissthetsforskeren Christof Koch har beskrevet Tononis teori som "the only really promising fundamental theory of consciousness". I foredraget vil Dr. Tononi redegjøre for dette og nyere eksperimentelle tester av teorien.

 Programme:
18.00 – 18.05 Opening by Nils Chr. Stenseth President of The Norwegian  Academy of Science and Letters
18.05– 18.10 Introduction by Johan F. Storm, Neurophysiology,  University of Oslo
18.10– 19.10 Lecture by Giulio Tononi: Consciousness: From  phenomenology to mechanisms, and back (60 min)

19.10– 19.25 Coffee break (15 min)

19.25– 20.30 Panel discussion and questions from the audience
Chair: Nils Chr. Stenseth President of The Norwegian Academy of  Science and Letters