Kan vi feire en nasjon i nasjonalismens tid?

Kan vi feire nasjonen i nasjonalismens tid?

bookmark

tirsdag 14. mai 2019, kl. 09:30 til kl. 14:00

Sal: Skram

Arrangør: Tankesmien skaperkraft

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 350,-Student 150,-

Norge står i årene fremover foran flere jubileer og historiske markeringer frem mot tusenårsjubileet i 2030. I 2021 er det tusenårsmarkering for møtet mellom Olav Haraldsson og Gudbrand Dale og kristningen av Gudbrandsdalen, i 2022 markeres tusen år siden opprettelsen av Eidsivating. I 2024 er det 1000-årsjubileum for innføring av kristenretten på Moster og 750-årsjubileum for landsloven. Tusenårsjubileet for Slaget på Stiklestad regnes som nasjonaljubileum siden det etter dette ikke lenger ble stilt spørsmål ved Norge som enhetlig nasjon.

Seminaret vil reise spørsmålet om hvordan vi som nasjon skal benytte de mulighetene disse markeringene gir. Særlig bør vi diskutere dette i lys av at vi lever i en tid hvor forholdet til nasjonalstaten diskuteres, og hvor politiske strømninger i Europa utfordrer felleskapsverdier, forholdet til våre demokratiske institusjoner og våre internasjonale relasjoner.

Tre dager før nasjonaldagen inviterer vi derfor til å reflektere over om og hvordan vi bør feire nasjonen i vår tid.

Seminaret vil også være innledningen til et eget prosjekt der Skaperkraft vil rette fokus på de markeringene nasjonen står overfor og de spørsmål dette reiser for nåtid og fremtid for oss som folk og nasjon. Henrik Syse leder prosjektets referansegruppe og vil også innlede til seminaret.

Målgrupper for seminaret er akademiske miljøer, jubileumsarrangører, studenter, journalister og alle andre interesserte.

Har du spørsmål om seminaret, send en epost til bjorn.are@skaperkraft.no

 

PROGRAM FOR DAGEN:

09:30-09:45    Kaffe og mingling
09:45-10:00    Kunstnerisk innslag
10:00-10:15    Introduksjon v/Henrik Syse – Professor i filosofi, PRIO
10:15-10:30    Kan vi feire en nasjon i nasjonalismens tid? v/ stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
10:30-10:45    Middelalderen – mer enn en 500-årsnatt? v/Bjørn Are Davidsen – Forfatter, rådgiver i Tankesmien Skaperkraft
10:45-11:00    Arven etter Magnus Lagabøte v/Tine Berg Floater – Rettshistoriker, spesialrådgiver i Arkivverket
11.00-11.15    Demokratiets motstandskraft v/Øystein Sørensen – Professor i historie, UiO
11:15-11:30    Hvor kommer du fra? Identitet, historie og kirkebygg i moderne stedsutvikling v/Oddbjørn Sørmoen – Kunsthistoriker, fagdirektør i KA

11:30-11:45    Føtter og røtter – Migrasjon og nasjonal identitet v/Marta Bivand Erdal – Professor i migrasjonsstudier, PRIO
11.45-12:00    Spørsmål til foredragene
12:00-12:30    LUNSJ
12:30-12:45    Nasjonaljubileet i 2030 – En samtale om Norge i tusen år v/Borghild Lundeby – Prosjektleder ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter

12:45-13:00    Jubileenes tiår – Hundorp, Eidsivating, Moster v/Jubileumsarrangører
13:00-13:15    Nasjonalisme – trussel eller forutsetning for frihet? v/Asle Toje – Statsviter og forsker
13:15-13:30    Nasjonsjubileum sett fra Balkan v/Sylo Taraku – Rådgiver i tankesmien Agenda
13:30-13:45    Samhørighet og samfunnssikkerhet – Hva betyr historie og nasjonale markeringer i regjeringens langtidsplan for forskning? v/Roy Steffensen – Leder i Stortingets utdannings- og forskningskomité

13:45-14:00    Spørsmål, oppsummering og avslutning v/Øyvind Håbrekke – Faglig leder i Tankesmien Skaperkraft