Kan vi stole på oppdragsforskningen?

Kan vi stole på oppdragsforskningen?

bookmark

tirsdag 11. september 2018, kl. 17:30 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Tekna, Teknisk-naturvitenskapelig forening

Inngang: Gratis med påmelding

Hvordan sikrer vi uavhengig og etisk forsvarlig forskning når forskningen er finansiert av næringsinteresser?

Det har i senere tid blitt rettet mye kritisk oppmerksomhet mot næringsfinansiert forskning. Klarer forskningsinstitutter og forskere som er avhengige av ekstern finansiering – og dermed av oppdragsgiverne sine – å være etisk og profesjonell i all sin forskning? Ivaretas den faglige integriteten fra a til å, fra oppdragets rammer blir satt, gjennom hele forskningen og til resultatene blir formidlet?

Med utgangspunkt i de tre næringene havbruk, olje og gass og legemiddelindustri, inviterer vi til en bred debatt om næringsorientert forskning og forskningsetikk.

Gå til påmelding