Kandidatpresentasjon og -utspørring

bookmark

tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Oslo Venstre

Inngang: Billett

18.09.2012 – Dette blir et av høstens mest spennende politiske møter, forteller Sverre Molandsveen, leder i nominasjonskomiteen. Han oppfordrer alle til å komme og treffe kandidatene og forberede sine spørsmål.
Oslo Venstre inviterer til presentasjon og utspørring av de øverste kandiatene til Venstres stortingsvalgsliste i 2013.

Nominasjonskomiteen, som lager forslaget til stortingvalgsslisten for Venstre i Oslo, har bedt de som ønsker å stille som kandidater fra første til sjette plass på stortingsvalgslisten om å delta i presentasjon og utspørring på
Litteraturhuset denne tirsdagen.

Hver kandidat vil presentere seg selv, før det blir utspørring av kandidatene og mulighet for spørsmål fra salen.

Bare to uker senere skal nominasjonskomiteen legge frem sin innstilling.
– Dette er en flott mulighet til å få truffet kandidatene før nominasjonsmøtet 17. november, sier Molandsveen

Ca. 1. oktober får vi også resultatene fra prøvenominasjonene i bydelene.

Møtet er åpent for alle, men du må regne med å finne en del Venstrefolk i salen.