Kant

bookmark

Lørdagsforedrag ved Camilla Serck-Hanssen

lørdag 24. mars 2012, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Den tyske filosofen Immanuel Kant ble født i 1724, og i 1781 utga han sitt hovedverk, Kritikk av den rene fornuft. Kant kritiserer her både empiristene og rasjonalistene og ender opp med en gylden middelvei.

Det er særlig to ting Kant har blitt berømt for. Det ene er hans skille mellom «Das Ding an sich» og «Das Ding für mich», altså skillet mellom tingenes væren og vår oppfatning av tingene. Det andre er Kants moralfilosofi: «Jeg skal alltid handle slik at den regelen jeg handler etter, kunne gjelde som allmenn lov.» 

Hva kan vi egentlig ha sikker viten om, hvordan skal vi forstå Kants moralske læresetning, og hva tenker Kant egentlig om religion? Filosofiprofessor Camilla Serck- Hanssen forteller. Foredraget er en del av Litteraturhusets miniserie «Ex.phil. for voksne».