Boklansering 25foto: Line Ørnes Søndergaard

Karl Ludvig Reichelt

bookmark

Misjonær mellom øst og vest

mandag 17. oktober 2022, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Verbum Forlag og Areopagos

Inngang: Gratis

Bokbad, panelsamtale og musikalsk innslag.

Den norske misjonæren Karl Ludvig Reichelt (1877-1952) dro til Kina med et brennende kall om å frelse buddhister. Han besøkte klostrene, lyttet til munkene og oppdaget et dypt åndelig slektskap. Møtet med buddhismen endret ham. Hvordan? Og hvorfor er denne fortellingen så aktuell i dag?
Notto R Thelle tar opp disse spørsmålene i sin nye biografi om Karl Ludvig Reichelt.

Program:
Bokbad ledet av dialogprest i Areopagos, Ann Kristin van Zijp Nilsen.

Panelsamtale:

Hva har Buddha med Jesus å gjøre? En samtale om tro og liv, synkretisme og åpenbaring.

Deltagere i panelet er generalsekretær i Digni, Hjalmar Bø, professor emeritus Notto R. Thelle, fagdirektør for forskning ved MF Vitenskapelige Høgskole, Unn Målfrid H. Rolandsen, ledet av generalsekretær i Areopagos, Silje Kvamme Bjørndal.

Musikalsk innslag av Jo Hegle Sjøflot m.fl