Karl Polanyi: Den liberale utopi

bookmark

Res Publica lanserer

torsdag 7. juni 2012, kl. 12:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Res Publica

Inngang: Gratis

Skal du forstå en situasjon, må du forstå hvordan den oppstod. Det er dèt Polanyi setter seg fore å gjøre: å vise det økonomiske og politiske opphavet til finanskrisen av 1929. Parallellene til dagens situasjon er mange og slående.Den liberale utopi er boka som viser både årsakene til og de politiske konsekvensene av den forrige globale finanskrise i 1929. Polanyi fulgte begivenhetene på nært hold som redaktør i Wiens største finansorgan. Økonomene Joseph Stiglitz, Paul Krugman og Dani Rodrik viser alle til Karl Polanyi når de skal forklare dagens globale finanskrise.

De strenge nedskjæringene i 30-årene for å opprettholde gullstandarden har sin klare parallell til dagens situasjon i Europa. Dagens strenge kutt politikk i de gjeldsrammede landene i sør skjer for å opprettholde Euro-samarbeidet. I 30-årene fikk man en fascistisk reaksjon på denne politikken. Polanyis bok er høyaktuell for å trekke lærdommer av historien og unngå å gjøre samme feil. Skal man forstå hvordan kapitalismen skiller seg ut fra alle andre samfunnsformer, kommer man heller ikke utenom (å lese) Polanyi.

Program:

12.00: Gareth Dale, Director of Postgraduate Research, Politics and History, Brunel University, London: Democracy and nature in peril: A critical appraisal of Karl Polanyi’s perspectives

12.45: Ingrid Hjertaker, politisk økonom og finans-blogger: Pengene som fiktiv vare; finanskrisen i vår tid og Polanyis analyse

13.30: Christian Anton Smedshaug, leder Landbrukets Utredningskontor: Polanyi og handel med naturen

 

14.15: Pause

 

14.30: Erik Reinert, professor i økonomi og seniorrådgiver i Res Publica: Arbeidskraft som fiktiv vare

15.15 Lars Mjøset, professor i sosiologi: Kapitalismens former – Polanyis analyse